Cennik

Cennik biletów czasowych

Karty do nabycia we wszystkich kasach stacji narciarskiej Zieleniec

Cennik kart punktowych

 

 

 1. SKI-PASS Zieleniec można nabyć we wszystkich kasach Ośrodka Narciarskiego Zieleniec. SKI-PASSY czasowe i punktowe uprawniają do korzystania ze wszystkich kolei i wyciągów narciarskich Zieleniec SKI Arena.
 2. SKI-PASSY działają w godzinach otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów narciarskich. Godziny otwarcia mogą się różnić lub ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.
 3. Nocna jazda odbywa się tylko i wyłącznie na stokach oświetlonych. W Dniu 31.12.2017 (sylwester) wszystkie karnety z cennika ważne są do godziny 22:00. W przypadku korzystania z oferty „Sylwester na Stoku” należy kupić osobny, promocyjny karnet (19:00 – 01:00).
 4. Zakup lub posiadanie SKI-PASSA czasowego lub punktowego nie upoważnia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, typu szkolenia na nartach lub snowboardzie w celach zarobkowych. Prowadzenie szkoleń narciarskich i snowboardowych jest możliwe tylko za zgodą właściciela danego stoku narciarskiego.
 5. Prowadzenie przez podmioty lub osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarcej i usługowej, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych na terenie Ośrodka , w tym umieszczanie reklam i ulotek jest zabronione, chyba że podmiot ten uzyska uprzednio pisemną zgodę (pod rygorem nieważności) zarządzającego danym Ośrodkiem.
 6. Zakup SKI-PASSA czasowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na poszczególnych stokach Zieleńca.
 7. W godzinach 22:00 do 08:00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na stokach narciarskich z wyjątkiem dnia 31.12.2017. W tym czasie odbywa się ratrakowanie stoków (w tym ratrakowanie na lince), które może grozić uszczerbkiem na zdrowiu.

SKI-PASS CZASOWY i PUNKTOWY

 1. Przy zakupie SKI-PASSA czasowego lub punktowego zostanie pobrana kaucja zwrotna za kartę magnetyczną w wysokości 10 zł – płatne gotówką.
 2. SKI-PASS czasowy upoważnia do korzystania przez okres ustalony przy jego zakupie.
 3. Ze SKI-PASSU czasowego może korzystać tylko jedna osoba (osoba, która jako pierwsza skorzysta z danego SKI-PASSU przy bramce, zostanie spersonalizowana).
 4. Używanie SKI-PASSU jest jednoznaczne z akceptacją zapisu i wykorzystywania wizerunku użytkownika karty w celach kontrolnych. Przy każdym przejściu przez bramkę, na okres ważności uprawnień znajdujących się na karcie, system wykonuje zdjęcia korzystającego z karty, porównując je z zapisem wizerunku użytkownika, który przy pierwszym przejściu przez bramkę aktywował dany SKI-PASS.
 5. Jeżeli SKI-PASS zostanie przedstawiony przez osobę, która nie zakupiła SKI-PASSA i nie została spersonalizowana, przedstawiony SKI-PASS podlega zablokowaniu poprzez czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świadczonej usługi na jego podstawie. Odblokowanie zawieszenia blokady SKI-PASSA podlega opłacie w wysokości 50 zł płatnej w kasach głównych: Bartuś, Mieszko, Nartorama, Winterpol.
 6. SKI-PASS punktowy jest ważny do końca sezonu zimowego. Ilość odejmowanych punktów za przejazd koleją lub wyciągiem wynika z cennika lub informacji wyświetlanych na bramce. Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi.

ULGI, RABATY i NISKI SEZON (FREESKI)

 1. Ceny ulgowe lub rabaty grupowe są możliwe wyłącznie przy zakupie SKI-PASSÓW czasowych.
 2. *SKI-PASSY ulgowe przysługują dzieciom do lat 10 oraz seniorom w wieku powyżej 65 lat.
 3. Dzieci do lat 5-ciu są uprawnione do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym SKI-PASS (normalny lub ulgowy seniorski). Oferta dotyczy wyłącznie kolei krzesełkowych – wyciągi narciarskie oraz taśmy są z niej wyłączone. Oferta nie dotyczy zajęć z instruktorem narciarstwa bądź snowboardu.
 4. Oferujemy rabaty na SKI-PASSY czasowe (od 4h), dniowe lub wielodniowe po wcześniejszym kontakcie mailowym na skipass@zieleniec.pl: Grupa od 20 do 35 osób – rabat 15%, grupa od 36 do 60 osób – rabat 20%, grupa od 61 do 80 osób – rabat 25%, grupa powyżej 81 osób – rabat 30%. Grupa od 20 do 35 osób otrzymuje dwa SKI-PASSY w cenie 1 zł za każdy dzień ważności SKI-PASSA; grupa od 36 osób – jedna na 10 osób otrzymuje SKI-PASSA w cenie 1 zł za każdy dzień ważności. SKI-PASSY grupowe ważne są w dniu wydania lub od dnia wydania w przypadku karnetów wielodniowych.
 5. Grupom posiadającym karnety Niskiego Sezonu (poniedziałek – piątek oraz sobota – niedziela) udziela się 10% rabatu po wcześniejszym kontakcie mailowym na skipass@zieleniec.pl. Grupy od 25 do 35 osób otrzymują dwa SKI-PASSY w cenie 1 zł za każdy dzień ważności SKI-PASSA; grupy od 36 osób – jedna na 10 osób otrzymuje SKI-PASSA w cenie 1 zł za każdy dzień ważności. SKI-PASSY grupowe ważne są w dniu wydania lub od dnia wydania w przypadku karnetów wielodniowych.
 6. W przypadku uzyskania zniżki, np. w autoryzowanych hotelach nie będzie ona łączona z innymi rabatami.
 7. Niski sezon obowiązuje od początku sezonu do 23.12.2017 oraz od 05.03.2018 do końca sezonu (z wyjątkiem 30.03.2018 – 02.04.2018
 8. Dla użytkowników decydujących się w wysokim sezonie na zakup karnetów czasowych od 1 do 6 dni przewidziano atrakcyjne rabaty zgodnie z regulaminem i cennikiem Zieleniec SKI-PASS.
 9. Akcja darmowy karnet „FREESKI” obowiązuje od początku sezonu do 21.12.2017 oraz od 05.03.2018 do 29.03.2018.
 10. Karnet 6 dowolnych dni Sudety SKI jest ważny w ośrodku Zieleniec SKI Arena oraz Czarna Góra Resort.

SANKCJE, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Wymuszanie przejścia na SKI-PASSIE bez przysługującego do tego prawa skutkuje utratą możliwości dalszego korzystania z kolei i wyciągów narciarskich.
 2. Po wydaniu SKI-PASSA nie ma możliwości zamiany, przedłużenia lub przesunięcia okresu jego ważności.
 3. Kaucję za kartę magnetyczną można odzyskać we wszystkich kasach i automatach.
 4. W przypadku utraty lub widocznego mechanicznego uszkodzenia karty magnetycznej kaucja nie podlega zwrotowi.
 5. Złe warunki atmosferyczne i narciarskie, frekwencja na stokach, kolejach lub wyciągach narciarskich oraz brak dostępności części wyciągów nie stanowią podstawy do zwrotu należności ze SKI-PASSU czasowego lub punktowego.
 6. Zwrot za niewykorzystany czas danego SKI-PASSU jest udzielany w sposób wprost proporcjonalny do wykorzystanego czasu na podstawie paragonu fiskalnego w kasie, w której SKI-PASS został zakupiony. Zwrot można realizować do końca danego sezonu narciarskiego i możliwy jest w następujących przypadkach:
  – przestoje wszystkich kolei i wyciągów narciarskich trwające ponad 1 godzinę,
  – wypadki uniemożliwiającego dalsze korzystanie z kolei lub wyciągów narciarskich na podstawie protokołu wypadkowego GOPR..

 

Rozwiń Zwiń

Przyciskając wyślij zgadzasz się na warunki umowy

Znajdziesz nas tutaj: