facebook

UNKNOWN

Ubezpieczenie

 

Jeździsz na nartach? Ubezpiecz się w Zieleńcu już od 5 PLN dziennie

Do kwestii ubezpieczania się często podchodzimy z dystansem. „Co mi się może przytrafić” – pytamy sami siebie. Ale jeśli istnieje możliwość taniego ubezpieczenia się bez zbędnych formalności, warto taką opcję przynajmniej rozważyć. 

Wszyscy przyjeżdżający do Zieleńca narciarze i turyści mają możliwość wykupienia specjalnego ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży. Co niezwykle istotne, nie jest wymagane wypełnianie sterty papierów, formularzy i wniosków. Wykupienie ubezpieczenia, którego koszt wynosi jedynie 5 złotych dziennie, odbywa się kasach kurortu (Winterpol i Nartorama) poprzez wpisanie imienia i nazwiska na specjalnie przygotowanym kartoniku. Płatności można dokonać od razu, czego konsekwencją jest rozpoczęcie okresu ubezpieczenia.

ZA 5 ZŁ DZIENNIE uzyskujesz m.in. :

    • ubezpieczenie kosztów leczenia: suma ubezpieczenia 10.000,00 PLN
    • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim: suma ubezpieczenia  50.000,00 PLN
    • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: suma ubezpieczenia 50.000,00 PLN
    • ubezpieczenie ASSISTANCE PAKIET SPORT zawierające m.in.:
     • poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe:
     • naprawa zniszczonego sprzętu sportowego lub jego wynajem;
     • koszty niewykorzystanego Ski –Pass w przypadku wypadku

Warto podkreślić, że warunkiem objęcia ubezpieczonej osoby ochroną jest posiadanie biletu uprawniającego do korzystania ze stoku, opłacenie składki ubezpieczeniowej i posiadanie imiennego potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia (o czym piszemy powyżej). Ubezpieczenie obejmuje narciarzy korzystających z tras na stokach zgodne z mapką kurortu Zieleniec Ski Arena.

Ubezpieczenie narciarskie PZU ma bardzo szeroki zakres, dzięki któremu możesz uchronić się nie tylko przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami akcji poszukiwawczej, ratowniczej oraz kosztami leczenia, ale również odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje ochroną także sprzęt sportowy . Zapewnia także pokrycie kosztów m.in. naprawy zniszczonego sprzętu sportowego lub jego wynajem, koszty niewykorzystanego Ski –Pass. Szczegółowego zakresu świadczeń w ramach tego ubezpieczenia przedstawiać nie ma potrzeby – wszystko to znajdą Państwo Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępne w kasach i na stronie internetowej PZU.

Ubezpieczenie kupisz w kasach kurortu. Warunkiem objęcia ubezpieczonej osoby ochroną jest posiadanie biletu uprawniającego do korzystania ze stoku, opłacenie składki ubezpieczeniowej i posiadanie imiennego potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. Całość formalności to wpisanie na potwierdzeniu imienia i nazwiska.

Więcej informacji na temat produktu znajdą Państwo także na stronie internetowej PZU

OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NARCIARZOM W ZIELEŃCU
UDZIELA NAJWIĘKSZY POLSKI UBEZPIECZYCIEL PZU SA

Przyciskając wyślij zgadzasz się na warunki umowy

Znajdziesz nas tutaj: